Indeks

zaprzeć (się) (4)

• pt-3
ʃaprzal_ʃʃø  P  789  
zaprzal ʃʃzø  P  11  

• pt-3f
ʃzaprzala_ʃø  KL  205  
zaprzala  KL  269