Indeks

zapłacenie (17)

• N
ʃzaplacone  P  594  

• G
aaplaczenÿa  KS  869  
ʃaplaczena  KS  867  
zaplaczena  KS  82  KN  400  
zaplaczenÿa  KS  917  

• A
ʃzaplaczenÿe  PY  434  
zaplacene  PY  160  161  
zaplaczene  P  279  332  KS  65  KN  206  
zaplacz{e}ne  KS  85  
zap<laczene>  KN  207  
zapladzene  KN  400  

• L
zaplaczenv  PY  190