Indeks

zamawiać (się) (4)

• pt-3
ʃzamaval_ʃzą  P  1057  
zamawal_ʃø  P  478  
zamawal_ʃzø  KS  396  

• pt-3f
zamauala  KS  327