Indeks

zajście (2)

• G
zaʃzcza  PY  1016  

• I
ʃzaʃzczim  PY  1206