Indeks

zająć (253)

• inf
zaiancz  P  1410  
zayacz  PY  1129  
zaÿącz  KL  1035  
zaẏøcz  PY  552  

• pt-1
ʃaẏøl -m  PY  661  
ʃzayal -m  P  1114  PY  1101  1101  1131  1131  
ʃzayal -ʃzim  PY  986  
ʃzayąl_ya  GN  324  
ʃzayąnl -m  PY  1043  
ʃzayøl -m  PY  557  
ʃzayol-m  KL  796  
zayal -m  P  1114  1224  PY  974  974  1082  1082  1203  1203  1204  1204  KS  1286  
zayanl -m  PY  1043  1049  KSP  801  KN  412  
zayanl-m  KN  412  
zayąl. -m  KS  1288  
zayąl -m  KSP  872  KS  1050  1057  1157  1180  1182  1368  1368  1459  1459  
zayøl -m  PY  557  601  601  930  933  933  934  937  KN  247  444  KL  999  
zayø -m  KSP  1057  
zayol -m  KN  247  
zaywąl -m  KS  1221  
zaÿal -m  PY  1016  KN  427  427  KL  1036  
[zaÿal -m]  PY  1016  
zaÿanl -m  PY  1039  1039  1049  
zaÿąl -m  KS  801  801  883  883  931  932  932  958  958  989  1037  1037  1050  1056  1143  1143  1180  1188  1188  1223  1286  1332  KL  1036  
zaÿąl -{m}  KN  478  
[zaÿąl] -m  KS  943  
zaÿąl -ʃm  KS  1332  
zaÿą -m  KS  872  
{zaÿą -m}  KS  872  
zaÿøl -m  PY  934  
ząyal -ʃm  P  1224  
zaẏal -m  KN  387  
zaẏanl -m  KN  387  387  387  
zaẏan -m  KN  483  
zaẏąl. -m  KS  1288  
zaẏąl -m  PY  786  786  
zaẏøl -m  PY  711  711  860  861  930  937  

• pt-1f
zayøla -m  PY  761  761  
zaÿąla -m  KS  1184  

• pt-3
ʃayal  KL  291  
ʃayąl  KL  339  
ʃaÿąl  KL  339  
ʃzaganl  KL  211  218  
ʃzagąl  P  997  997  
ʃzagøl  KL  81  172  211  
ʃzayol  KL  795  
[ʃzayw]  KL  339  
zaganl  PY  475  
zagøl  KL  4  4  
zaial  P  321  321  
zaiøl  KS  427  427  KN  36  41  
zaiѻl  PY  143  
zayal  P  1234  1391  1391  PY  1205  KSP  830  KS  1136  1296  
zayanl  P  1492  PY  1058  1059  KN  412  
zayąl  P  1092  1092  PY  1255  KSP  879  1116  KS  1233  1233  1290  KL  389  997  
zayøl  PY  484  747  920  KN  286  KL  636  GN  56  
zay<øl>  KN  42  
[zayøl]  PY  803  
zayol  KS  1233  
zaÿal  KS  830  999  1296  
zaÿanl  P  1492  PY  1040  KS  996  996  
zaÿą  KS  879  
zaÿąl  KS  783  822  879  930  1001  1041  1045  1116  1148  1292  KN  468  
[zaÿąl]  KS  1000  
zaÿąl.  KS  1045  
zaÿąl_geʃt  KL  389  
zaÿøl  PY  748  920  
zaÿѻl  KS  601  615  
zaÿѻl.  KS  615  622  623  
zaÿ[mowal]{ѻl}  KS  765  
zaẏal  KS  1290  
zaẏanl  PY  1058  
zaẏøl  PY  747  748  931  
zaẏøl_ieʃt  PY  484  
zaẏol  KS  1233  
[zyÿąl.]  KS  764  

• pt-3f
zayanla_yeʃt  KL  603  603  
zayąla  KS  1165  
zayąnlą  KS  1432  
zaÿąla  KS  1043  1043  1443  
zaÿąnla  KS  1432  
zaÿøla  KSP  642  

• pt-1p
zaianli, -ʃzmy  KN  380  
zaianli -ʃz_my  KN  380  
zaÿąli -ʃmÿ  KS  1174  1174  

• pt-3p
ʃaiøli  KN  61  
ʃayaøly  KS  47  
zaiali  P  1228  
zaialy  P  1050  1050  
zayalÿ  KN  436  
zayanli_ʃzu  KN  436  
zayąly  KS  1443  
zayøli  P  150  PY  790  
zayølÿ  KN  272  
zaÿøly  PY  790  
zaẏøli  P  693  

• ppt-1
zayąl_byl -m  KS  1349  
zaÿąl -m_bẏl  KN  461  

• ppt-3
zayąl_byl  KS  1355  

• part-pass-No
ʃaÿøto  PY  799  
ʃaẏøto  PY  736  
ʃzagøtho  KL  196  
za ẏotø  PY  740  
zaintho  PY  797  
zayantho  PY  797  
zayąto  KS  1165  
zayøthø  PY  740  
zayøtho  PY  552  
zaÿantho  PY  1051  1051  
zaÿątho  KS  930  
zaÿąto  KS  1147  
zaÿøthø  PY  795  
zaÿøtho  PY  795  799  
zaẏøto  PY  736  
zaẏѻto  PY  746  

• part-pass-Np
ʃzaiønthi  P  196  
zaiѻti  PY  144  
zayanthe  PY  738  
zayøthy  PY  836  

• pass-pt-3
zagyanth_byl  PY  471