Indeks

wytrzymać (107)

• inf
vitrzimacz  KS  346  
witrzimacz  PY  100  
wẏtrzmacz  PY  445  

• pt-1
vitrzymalem  P  1411  
wÿtrzÿmale[ʃz]m  KL  1019  

• pt-1f
vytrzymala -m  P  1235  

• pt-3
vitrzimal  P  351  PY  395  KS  333  339  371  413  703  KL  166  281  342  427  509  GN  104  104  188  
vitrzimal.  KS  762  
vÿ trzÿmal  KS  818  
vÿtrzÿmal  KS  862  1003  KL  1029  
widrzimal  P  787  
witrzimal  P  523  PY  376  KS  233  318  345  350  350  357  528  630  663  KL  178  GN  131  
witrzi<mal>  GN  112  
w{i}trzimal  KSP  800  
witrzimal.  KS  546  767  
witrzimal_yeʃth  GN  253  
witrzimal_ÿeʃt  KS  721  
wycrzymal_yeʃt  P  998  
wycrzÿmal  P  989  
wytrzimal  KSP  1003  KL  505  
wytrzymal  P  1112  KSP  818  862  
wytrzÿmal  KS  1225  1246  
wÿtrzimal  P  669  680  KSP  630  703  KS  675  800  
wÿtrzÿmal  KSP  762  767  KS  870  1027  1080  1082  1195  
wÿtrzẏmal  KS  956  

• pt-3f
vitrzimala  KL  185  
vytrzimala  KL  149  
vytrzÿmala  KL  1038  
witrzimala  KS  353  748  KSP  748  KL  368  
wyʃtrzimala  PY  355  
wytrzimala  PY  775  
w<ytrz>imala  P  600  
{wy}trzimala  PY  774  
wÿtrzÿmala  KS  781  984  

• pt-1p
vitrzÿmalÿ -ʃzmÿ  KS  502  

• pt-3p
vitrzimali  KS  368  
vytrzimalÿ  PY  966  
vÿtrzimalẏ  KS  770  
witrzimali  KS  309  390  
witrzimali_ʃø  P  639  
witrzimaly  P  861  
witrzimalÿ  KS  634  667  
wycrzymali  P  944  
wytrzimali  PY  949  
wytrzimalÿ  KSP  609  
wÿtrzimalÿ  KS  675  
wÿtrzimalẏ  KS  655  
wÿtrzymayl  KL  847  
wÿtrzÿmali  KS  770  787  
wÿtrzÿmalÿ  KS  776  
wẏtrzimali  PY  739  
wẏtrzimalẏ  KS  609  

• part-act
witrzin  GN  110  

• part-pass-Na
wiʃtrzimana  KL  784  
wycrzymana  P  995  

• pass-3
wẏtrzymano_iest  PY  507