Indeks

wysoki (3)

• comp-G
viʃʃego  PY  263  

• comp-A
wiʃzy  KL  104  

• comp-Lp
wẏʃʃych  GN  296