Indeks

wysadzić (3)

• part-pass-Np
wy ʃʃadzona  KSP  865  
wÿʃadzona  KS  865  

• pass-3p
wÿʃadzonÿ_ʃą  KS  1005