Indeks

wyręczyć (37)

• ip-2
wyrancz  PY  315  

• inf
viranczicz  PY  459  
wirøczicz  KN  111  
wẏrączicz  KS  824  

• pt-1
virѻczil -m  PY  84  
wiranczilem  KN  486  
wiranczil -m  PY  1166  
wyrzanczil -m  PY  1166  
wÿraczyl -m  KL  1078  
wÿrancilem  P  1526  
wÿranczÿl -m  KS  1224  
wÿrączÿl. -ʃm  PY  407  
wẏranczil -m  KN  397  

• pt-3
virѻczil  PY  85  
vyranczẏ  P  1542  
[vÿrocil]  KL  162  
<wi>raczil  P  156  
wirancil  KL  216  
wiranczil  PY  315  
wirѻczil  PY  78  83  
wyranczyl  PY  1091  KS  45  
wyrâczil  PY  1014  
wÿraczÿl  KL  897  
wÿranczil  KS  1368  
wÿrøcil  KL  128  
wẏranczil  P  734  
wẏranczẏl  PY  565  

• pt-1p
viranczili_ʃmi  P  284  

• pt-3p
[wiraczÿl]  KL  972  
wiranczili  KN  51  

• con-3
wiranczil_aby  PY  1148  

• part-pass-N
wyrøczon  GN  262  

• part-pass-No
wyraczono  P  1392  

• pass-3p
vÿranczoni_ʃzø  KN  444  

• pass-pt-3
vÿrøczon_bil  KL  102