Indeks

wyprzeć (2)

• inf
wiprzicz  KL  718  

• con-3
wẏprzal_by  GN  299