Indeks

wyprawić (się) (119)

• ip-2
vipraw  KL  287  

• inf
viprauicz  KS  108  319  KL  476  
vipravicz  P  821  PY  191  205  
viprawicz  P  725  KS  214  736  GN  103  216  
vipraw{i}cz  KL  305  
vipraw<icz>  GN  105  
viprawycz  P  1320  
viprawÿcz  GN  333  
[viprawÿcz]  PY  993  
vÿprauicz  KL  6  
vÿprawicz.  P  591  
wiprauicz  P  1237  KL  52  
wiprawicz  PY  417  KSP  736  
wiprawi<cz>  GN  56  
wyprauicz  KN  79  254  
wyprawicz  KS  1167  1289  KN  254  414  GN  123  
[wyprawicz]  KS  199  
wyprawicz_ʃø  KL  37  
wyprawycz  KS  1450  KL  554  GN  296  
wÿprawicz  P  1584  KS  935  998  1289  
wÿprawicz,  P  763  
wÿprawÿcz  KL  950  GN  332  
wÿprawÿicz  KN  446  
wẏprauicz  KS  108  

• pt-1
wiprawil -m  KS  1417  
wyprawil -m  KS  1172  
wÿprawẏl -m  PY  1030  

• pt-1f
viprauila -ʃzm  KL  451  

• pt-3
viprauel  KS  54  
viprauil  PY  1276  KS  73  KN  89  KL  434  
vipravil  PY  214  
viprav<il>  P  47  
vipravila  PY  355  
viprawil  P  890  KL  986  
viprawil.  KS  562  
vÿprawil  KL  50  
wibrauil  P  402  
Wiprauil  KN  343  
wiprauil  P  147  346  KL  429  
wipravil  P  389  KN  293  
wiprawich  P  1204  
wiprawil  KS  417  467  1172  1335  1420  KN  31  321  
wyprawil  P  910  PY  596  810  866  KS  2  1319  1435  1436  KN  341  KL  644  645  677  
wyprawyl  P  1188  KL  543  579  
wÿprawil  P  835  KL  943  
[wÿprawil]  KL  944  
wÿprawil_yeʃt  KL  555  
wẏprawil  KL  676  706  

• pt-3f
wiprawila  PY  345  
wyprawyla  KL  571  
wyprawÿla  KL  544  
wÿprawila  P  646  

• pt-1p
vyprawili -ʃmÿ  KS  1204  

• pt-3p
viprawli  PY  416  
wÿprawÿlÿ  KS  1204  
wẏprawili.  P  581  

• con-3
viprauil_bi  P  34  
viprauil_by  KL  461  
viprawẏl_abÿ  P  1536  
wiprauil_abi_ʃø  KL  352  
wiprawil_bi_ʃø  KL  351  
wÿprawil_abÿ  PY  417  
wÿprawil_bi  PY  456  
wÿprawil_ʃø_abi  P  445  

• con-3a
wyprawila_abÿ  KL  889  

• con-3p
vipraw_yʃbi  KL  305  

• part-pass-N
wiprawon  KL  248  

• pass-1
vipravon -ʃm  PY  150  162  

• pass-con-3
wiprawonÿ_bÿl_bẏ  KS  1285