Indeks

wypisać (6)

• inf
vypyʃzacz  P  1274  
wẏpÿʃʃacz  KS  1289  

• pt-3
wypyʃal_gyeʃt  P  1274  

• part-act
wipiʃzafʃzẏ,  P  187  

• part-pass-Ap
wipiʃzane  P  187  
wipiʃzani  P  187