Indeks

wymierzyć (2)

• part-pass-Na
wÿmerzona  P  650  

• part-pass-G
wymerzonego  P  1563