Indeks

wykupić (57)

• part
vicupѻ  PY  101  
wicupa  KL  263  

• inf
vicupicz  P  507  KS  441  
wicupicz  KN  314  
wicupÿcz  KN  315  
wikupicz  P  829  
wykupicz  GN  30  

• pt-1
vicupil -ʃzem  KS  220  
wicupil -em  KS  510  

• pt-3
vicupil  P  60  245  514  KL  230  481  
[vicupil]  KS  54  
Vicupil.  P  521  
vicupil.  P  255  761  
vicupyl  P  1306  
vikupil  P  1054  PY  348  
vykupil  P  297  
wicupil  P  460  KL  147  GN  95  
Wicupyl  P  1162  
wikupÿl  P  94  GN  92  
wycupil  KL  707  
wycupil.  P  441  
wycupil_yeʃt  KL  784  
wÿkupil  P  470  
wÿkupÿl  KL  960  
wẏcupil  PY  438  734  

• pt-3f
vicupila  KL  67  GN  345  
{vikupila}  P  336  
wicupila  KL  697  
wycupila_yeʃt  KL  546  
wycupyla  KL  775  
wykupila  KN  382  
wÿkupila  KL  1058  

• pt-3p
wicupili  PY  739  

• ppt-3
wÿkupil_bÿl  KS  606  

• con-3
vicupil_ abÿ  KS  463  
vicupil_abi  KS  441  
vẏcupÿl_abÿ  KL  1038  
wicupil_bẏ  KS  867  
wikupil_bi  P  377  
wẏcupil_bẏ  KS  869  

• con-3p
wicupilÿ_abÿ  KS  564  

• part-pass-N
vikupon.  P  265  

• part-pass-Na
wÿcupÿana  KS  843  
wÿcupÿona  KS  859  

• part-pass-No
wÿkvpyono  KL  921