Indeks

wyjść (157)

• imperf/aor-3p
winidzechø  KL  17  

• inf
wynicz  P  1172  

• pt-1
wyʃzedl -m  KN  405  

• pt-3
uiʃzedl  KS  443  
viʃdel  PY  104  104  
viʃedl  PY  114  
viʃedl.  KS  469  
viʃʃedl  KS  815  
viʃzedl  PY  1174  GN  97  
viʃzedl.  P  862  KS  479  
viʃzetl_geʃt  GN  164  
vyʃzedl  PY  342  
vÿʃʃedl  P  1580  KS  922  
vÿʃzedl  PY  394  KS  793  794  
vẏʃzedl  KS  107  
wiʃchedl  KN  168  
wiʃchedl_yeʃd  P  1389  
wiʃedl  P  739  
wiʃʃedl  KS  975  
wiʃʃzelt  KS  191  
wiʃzedl  P  98  102  137  196  KS  360  522  560  KL  259  
wiʃze{d}l_ÿeʃt  KS  720  
wizedl  P  430  
wyʃʃed  KL  353  
wyʃʃedl  KSP  808  912  914  975  KS  913  915  KN  478  
wyʃzedl  P  993  994  1181  KSP  793  906  KS  1175  1465  KL  526  
wyʃzedl_yeʃth  KSP  720  
wyʃzedl­_ieʃt  KL  733  
wyʃzel  KL  534  534  
wyʃze[l]dl  GN  340  
wyʃzyedl  KL  601  
wÿʃched  P  1020  
wÿʃʃedl  KS  906  923  
wÿʃʃedl.  P  272  
wÿʃzedl  KS  808  912  
Wÿʃzedl.  P  575  
wÿʃzedl.  P  663  972  
wÿʃzedld  GN  141  
wÿʃzeÿdl  KL  813  
wÿʃzyedl  PY  302  
wẏʃchedl  KS  1214  
wẏʃedl  KS  914  
Wẏʃʃedl  KS  1249  
wẏʃʃedl  KS  1089  
[wẏʃʃedl]  KS  975  
wẏʃzedl  P  874  KS  1215  KN  429  429  
wẏʃzedl.  P  663  869  PY  712  

• pt-3f
viʃla  PY  391  KL  515  516  517  535  GN  164  
viʃla.  KS  769  
viʃʃla  KSP  1017  
viʃzla  KL  309  
wiʃla  P  578  KN  263  263  
Wiʃla _eʃt  KN  263  
wyʃla  P  970  971  KSP  929  KS  1017  
wyʃʃla  KSP  816  
wyʃzla  KL  748  
wÿʃla  PY  377  KS  816  
wÿʃlaø  P  804  
wÿʃlą  KS  929  
wẏʃla  P  1647  KS  969  
wẏʃla.  KS  544  

• pt-3n
wiʃzto  PY  23  
wẏʃlo  KL  884  

• pt-3du
wyʃzla  PY  398  
wẏʃzle  PY  977  

• pt-3p
viʃla  P  517  KL  128  
viʃly  P  1341  
viʃzla  KS  340  KL  394  
viʃzli  KN  301  
viʃzlÿ  KS  489  
vyʃly  P  1119  
vyʃly.  P  1118  
vyʃzlÿ  KS  730  
wiʃla  PY  395  KL  354  
wiʃli  PY  712  
wiʃlÿ  P  1033  
{wiʃlẏ}  KS  843  
wiʃzli  KS  341  
wiʃzli_ʃa  KL  327  
wiʃzlÿ  KS  459  535  
wʃzili  P  553  
wyʃla  KL  522  747  
wyʃly  P  1118  1246  1247  KSP  1034  
wyʃly_ʃzą  P  1001  
wyʃlÿ_ʃzѻ  KS  1241  
wyʃlẏ  KS  1076  
wÿʃla  P  1020  PY  332  KL  818  
wÿʃly  PY  963  
wÿʃlÿ  PY  391  KS  859  939  940  999  1126  
wÿʃʃlÿ  KS  1034  
wÿʃzala  P  803  
wÿʃzlÿ  KS  535  672  KL  570  

• ppt-3
wẏʃzedl_bil  PY  655