Indeks

wydzierżenie (2)

• G
wydzerʃzenya  PY  692  

• A
wydzerʃzenÿe  PY  692