Indeks

wydzielić (16)

• inf
vidzelicz  KS  409  
wydzelÿcz  KL  240  

• pt-3
vidzelil  P  816  
widzelil  P  638  
wyczelil  KN  206  
wydzelil  KSP  813  KN  207  
wydzeliw  KS  813  
wÿdzelyl.  PY  293  

• pt-1p
wydzeliliʃmÿ  PY  638  
wydzeli -ʃmẏ  PY  766  

• pt-3p
wydzelili  P  988  

• part-pass-No
vidzelono  PY  197  
wydzelono  KL  634  GN  250  

• part-pass-Aa
wydzelona  KS  168