Indeks

wyclić (16)

• inf
wicz  P  195  
wiczlÿcz  P  544  
wyczlicz  P  870  
wÿdlicz  P  769  
wÿdlicz.  P  679  

• pt-3
wiczlil  P  156  529  544  
wiczlyl  KS  1334  
wiczlÿ  KS  572  
widzill  P  769  
wyczlil  PY  615  
wÿczlil  P  870  

• con-3
wiczlil -bi  P  743  

• part-pass-No
wiczlono  KL  248  

• pass
wÿczlon -m  KL  248