Indeks

wwiązać (się) (17)

• inf
wanʃadz_{ʃzø}  P  560  
wønʃzacz  KN  76  
wѻzacz  PY  221  
wvѻzacz  PY  218  

• pt-1
[vaʃzaal -m[o]]  P  547  
wѻzal -m ʃze  PY  97  

• pt-3
uanʃal ʃe  P  35  
vøʃzal  KL  115  
woʃzal.  KN  225  
wÿaʃzal  KL  935  

• ppt-3
wøʃzal_bil  KL  91  

• con-1a
wwązala_abich  KS  880  
wwyązala_abich  KSP  880  

• part-pass-N
wazan  P  1192  
wøʃdzan  KN  179  
wwanzan  KS  268  

• part-pass-No
<u>øʃzano  P  151