Indeks

wszytek (94)

• N
wʃzitek  P  422  

• Nf
wʃitka.  KS  498  

• Nn
fʃzitco  KS  337  
wʃchytko  P  1598  
wʃʃytko  KS  1041  
wʃtko  P  1553  
wʃythco  P  1406  
wʃzytko  KSP  1041  

• Df
wʃzitkeÿ  KL  99  

• A
fʃchitel  KS  71  
wiʃtkÿ  KL  14  
wʃʃzitek  KL  529  
wʃz[d]tek  P  742  
wʃzytek  KL  576  

• Af
Swytko  KN  382  
wʃzitkø  P  809  KS  238  457  
wʃzytkø  KL  563  

• An
fʃzitko  KS  451  
ʃwitka  KN  396  
ʃwitko  KN  245  KL  699  
ʃwÿthco  PY  448  
vʃzitko  P  711  
wʃchitko  P  1186  KS  1311  
wʃchÿtko  P  1532  
wʃidko  P  553  
wʃitko  P  891  949  964  PY  896  KS  509  511  760  KL  455  
[wʃitko]  KS  760  
wʃʃzythco  KL  797  
wʃzi{tco}  KL  855  
wʃzithco  P  263  
wʃzithko  P  1566  KL  1006  
wʃzitko  P  715  KS  508  KN  240  KL  429  
wʃzythko  P  1170  1456  
wʃzÿthco  KL  895  
wʃzÿtko  KSP  760  
wʃzẏthko  P  1566  

• I
ffʃchythkim  P  1500  
wʃÿtkim  KS  866  
wʃzitkem  P  593  
wʃzitkim  KS  551  649  KSP  866  
wʃzitkym  KSP  649  
wʃzytkim  GN  270  

• L
wʃzitkem,  KL  699  

• Np
wʃÿtkÿ  KS  999  
wʃzytky  KL  642  
wzytky  KSP  999  

• Gp
vʃzitkich  P  665  
wʃitkich  GN  27  
wʃtchich  PY  991  
wʃztkich  P  408  

• Dp
vʃzitkim  KL  88  
wʃʃytkim  KSP  1060  
wʃÿtkim  KS  1060  

• Ap
ffʃzitkẏ  KS  404  
fʃzitki  KS  215  324  
ʃwitki  P  453  
ʃzwidki  P  631  
wʃchitki  P  171  
wʃchitky  P  1264  
wʃitki  KS  511  GN  166  
wʃitkÿ  PY  360  
wʃʃitky  KSP  807  
wʃzithky  KL  748  
wʃzitki  P  325  750  784  
[wʃzitki]  P  393  
wʃzitkÿ  KS  807  
{wʃzitkẏ}  P  393  
wʃztky  P  810  
wʃztkẏ  P  408  
wʃzythki -m  KS  1386  
wʃzytkÿ  P  946  

• Lp
wʃzitkich  P  750