Indeks

wszystek (16)

• G
fʃchiʃtkego  P  1526  

• A
wfʃziʃtek  KL  480  
[wʃziʃtek]  KL  420  
wʃziʃtkego  PY  826  

• Af
wʃzyʃtkø  GN  270  

• An
[ʃwiʃko]  KN  228  
wʃziʃtko  KL  504  GN  294  
{wʃzyʃtko}  KN  228  

• I
fʃiʃtkÿm  KN  281  
wʃzyʃtkym  PY  544  

• Gp
wʃzyʃ<t>kych  KL  644  

• Ap
wʃchiʃtky  P  1652  
wʃziʃtki  GN  117  144  

• Lp
wʃziʃtkych  P  1652