Indeks

wszyciek (6)

• G
[ʃz]wʃiczkego  KS  73  

• An
wʃchiczko  P  1598  
wʃczko  GN  246  
wʃyczko  KL  963  
wʃziczko  KL  59  
[wÿczko]  KL  963