Indeks

wsze (20)

• G
ʃwʃchego  P  1495  
weʃzego  KL  191  
wʃego  P  255  KN  474  
wʃzego  P  47  KS  156  788  KL  248  248  451  700  
wʃzgo  P  1496  
wʃzyego  P  1279  

• Gf
wʃzey  P  876  

• I
wʃzem  PY  180  

• Gp
wʃzech  P  824  PY  205  KS  214  
[wʃzich]  P  76  

• Dp
wʃʃzem  KS  1157