Indeks

wrzeszyć (10)

• ip-2
wrzeʃzʃe  PY  27  

• inf
wrzeʃicz  P  258  
wrzeʃzic  GN  205  
wrzeʃzicz  KS  409  
[wrzeʃzicz]  P  560  
wrzeʃzycz  PY  726  

• pt-3
{fzreʃzil}  KS  19  
wrzeʃil  KL  64  
wrzeʃzil  KS  254  
wrzeʃzyl_yeʃt  KN  396