Indeks

wrócić (się) (127)

• inf
vrocicz  KL  367  
vroczicz  P  194  349  1433  1487  KS  99  286  396  KN  58  351  KL  340  
[vroczicz]  P  1487  1487  
<v>roczicz  P  153  
vroczicz,  P  712  
vroczycz  P  1218  1286  
wrocicz  KL  28  158  
wrocz  KS  411  
wroczicz  P  34  79  309  353  377  556  762  1487  PY  39  54  202  294  311  348  450  1021  1030  1108  KS  121  225  538  727  792  1241  1241  1415  KSP  725  GN  53  130  
[wroczicz]  KS  1022  
<wro>czicz  P  79  
wroczicz.  KS  725  
wroczicz_ʃza  KL  1043  
wroczycz  PY  568  600  KS  1280  1281  

• pt-1
wroczil, -m  PY  684  
wroczil -m  PY  928  KS  817  1222  
wroczÿl -m  PY  1102  KS  1009  

• pt-1f
wroczila -m  PY  869  

• pt-3
frocil  KS  10  
vroczil  P  349  PY  260  KS  201  
vroczil_ieʃt  KS  374  
vroczÿl  GN  228  
{w}rѻczil  PY  246  
wrocil  P  964  KL  221  
Wroczil  P  843  
wroczil  P  171  1047  PY  87  231  382  448  810  KS  106  106  411  510  KL  435  541  
w{r}oczil.  P  552  
wroczil_ʃzye  KL  685  
wroczil_yeʃcz  KN  240  
wroczil_yeʃd  P  1286  
wroczil_ÿeʃt  KS  691  
wroczyl  P  1144  1286  PY  570  
wroczyl_ʃza  KS  1456  
wroczÿl  KL  967  
wroczẏl  PY  977  
wrod{c}zil  P  431  
wrodzil  GN  23  
wrodzil_geʃt_ʃye  GN  339  
wrodzyl  KL  883  

• pt-3f
vroczila,  PY  868  
wroczila_ʃye  KL  737  

• pt-3p
wroczilÿ  KSP  695  

• con-1
vroczil_bẏch  P  1479  
wroczil_abÿ -m  KS  538  
wroczyl_abÿch  KS  1104  

• con-2
wroczil_bẏ  PY  1108  

• con-3
vrocil_ yʃbi  KL  157  
vroczil_gdy_bi  KL  340  
v<roczÿl>_ bẏ  GN  221  
vroczÿl_bÿ  GN  221  
wrocil_by  KN  12  
wroczil_aby  GN  53  
wroczil_bi  KS  375  
wroczil_by  KS  186  
wroczil -bi  P  448  
wrodczil -bÿ  P  647  

• con-1p
wroczili_bichom  KL  700  

• part-act
wroczẏw  PY  784  

• part-pass-Na
[wroczona]  PY  980  
wroczona,  KL  699  

• part-pass-No
wroczono  PY  890  KS  143  1229  

• pass-3p
wroczony_ʃą  P  1652