Indeks

wojewodzina (3)

• N
[woÿevodzina]  P  279  

• G
{[woẏewodze]}  KL  715  
{woẏewodzyne}  KL  715