Indeks

wojewoda (20)

• N
voewoda  P  241  
wogewoda  P  187  
Woyewoda  P  448  529  
woywoyda  KS  129  
woÿewoda  PY  917  

• G
voyewodi  KL  1048  
wogewodi  P  187  
wogewody  P  1268  
woyevod<i>  P  187  
woyewodi  P  428  
woyew<o>di  KL  1063  

• D
voyewodze  PY  764  
woyewodze  GN  334  
Woÿewodzẏe  KL  731  
Woẏewodze  GN  268  

• A
woyewodø  P  448  
woÿewodø  P  745  

• I
woyewoda  P  518  
woyewodą  P  926