Indeks

wodzić (się) (19)

• inf
vodzicz  P  1440  
vodzycz  P  1310  1313  1314  1314  1314  1316  
wodzicz  P  1460  
[wodzicz]  GN  52  
wodzycz  P  1288  KS  1421  
wodzÿcz  P  1578  

• pt-1
wodzil -ʃzm  KN  273  
wodzylem  P  1223  
wodzyl -eʃzm  P  1223  
wodzÿl -m  KN  273  

• pt-3
wodzyl  PY  589  

• pt-3f
wodzila_ʃø  KL  96  

• part-pass-No
wodzono  KS  1263