Indeks

woda (19)

• N
voda  P  1048  
woda  PY  1065  GN  354  

• G
vodi  PY  1109  1109  1110  1110  
vodẏ  P  1267  
wodẏ  P  1169  KL  725  

• A
voda  KL  861  
Woda  P  467  
wodan  GN  110  
wodø  PY  507  KL  725  

• I
vodą  P  1063  
woda  P  1048  

• L
vodzẏe  PY  818  
wodze  KN  404