Indeks

wieprz (16)

• N
vyeprz  KS  362  

• G
veprza  PY  119  KN  21  338  

• A
veprza  PY  220  
weprz  PY  14  
weprza  KS  569  

• Gdu
weprza  KN  151  
weprzu  P  479  KS  785  

• Adu
wÿeprza  KN  424  

• Gp
wyeprzow  KN  335  KL  651  
wÿeprzew  KS  986  

• Ap
weprze  KN  88  KL  307