Indeks

wiekuistość (1)

• A
wekugiʃtoczʃcz.  KS  662