Indeks

wiedzieć (175)

• 1
vem  KS  1220  KL  70  150  156  
[vem]  PY  287  
ven,  PY  163  
vyem  P  1551  KL  1044  
vÿem  P  1569  
wem  P  45  618  631  875  1162  1254  1449  PY  212  267  278  KS  495  985  995  1047  1274  1339  KL  40  267  490  699  
{wem}  KS  1047  
wem.  P  240  849  
wen.  P  798  
wim  PY  385  
wyem  P  1553  PY  593  972  KSP  995  1047  1061  
wÿem  P  1507  KS  965  979  1161  1177  1193  1457  
wẏem  PY  600  

• 3
ve  P  378  
we  P  178  KS  266  KN  239  
we.  KS  623  
weÿ  GN  189  
we<ÿ>  KN  18  
[weÿ]  KN  18  
weẏ  GN  59  
wye  GN  244  
 P  1182  

• 1p
vemi  PY  101  268  KL  120  144  151  219  221  224  
vemu  P  1434  
vemy  P  1349  PY  248  
vemẏ  P  1267  
vyemi  P  1552  
vyemẏ  PY  1261  
wamy  P  1344  
wemi  P  376  778  1053  1124  KN  68  69  KL  247  
wemi,  KL  246  
wemy  P  1122  1269  1294  1429  KS  1364  1416  KL  756  
wemÿ  P  857  863  KS  720  KN  65  KL  958  1059  
{wemÿ}  KL  245  
wemÿ.  KS  618  731  
wemÿ -[ʃmy]  KS  870  
wemẏ  P  993  
wyemi  P  1273  
wyemy  P  1615  KSP  870  1205  KS  1461  1461  1463  
wyemy,  P  1611  
wyemÿ  P  1529  KS  1463  
wyemẏ  P  1647  1648  PY  878  
wÿemi  KN  474  
wÿemy  PY  709  
wÿe[my]{mi}  KN  470  
wÿemÿ  KS  946  1014  1135  KL  1057  
wÿemẏ  KS  1263  
węmy  P  1167  
wẏemy,  P  1650  
wẏemÿ  KL  838  
wẏemẏ  KL  693  
[wẏemẏ]  KL  707  

• 2p
wecze.  KS  544  

• 3p
vedza  P  1052  1490  
vedzą  KS  1205  
vedzą.  KS  682  
vyedzą  P  1515  
vẏedzą  P  1501  
wedza  KS  652  
wedzą  P  1491  KSP  652  682  KS  700  
wedzø  P  724  
wyedzø  PY  567  

• ip-2
wecz  P  187  

• inf
wÿedzecz  KS  967  

• pt-1
uedzal -m  KN  270  
vedzal -ʃm  PY  59  
wecza<l> -m  GN  42  
wedzal -m  KS  239  1267  1433  1446  
wedzal -ʃz  KN  364  
[wydzal] -m  KL  549  
wyedzal -m  KS  1028  KSP  1028  
wẏedzal -m_{ia}  PY  843  

• pt-1f
wedczala -m  KS  92  
wedzala -ʃm  P  575  

• pt-3
vedzal  PY  185  KS  1311  1311  
vyedzal  KS  1064  
wedzal  P  318  708  1177  KS  531  
we<d>zal  KL  302  
wedzal.  P  685  KS  708  773  
wezal  KS  1  
wyedzal  PY  1056  KSP  1064  
wÿedzal  PY  980  

• pt-3f
vedzala  PY  243  
wedzala -m  KL  912  

• pt-1p
wyedzely -ʃmÿ  PY  547