Indeks

wieczystość (1)

• A
vyecziʃtoʃcz  KL  1044