Indeks

wieść (42)

• 3
vedze  GN  156  

• 1p
[wyedzemÿ]  KL  871  
[wÿedzemÿ]  KL  871  

• part
wodø  PY  46  

• inf
veʃcz  KL  294  
weʃcz  GN  52  

• pt-3
wodl  P  759  1081  1206  1206  PY  45  KS  230  KN  320  KL  290  934  
wodl.  KS  481  481  
wold  P  243  
wold.  P  243  
{woÿdl}  KS  661  
wyodl  PY  1078  
wÿodl  KL  946  
wẏodl  GN  313  

• pt-3f
wodla  P  527  

• con-1
wyodl_bich  P  1401  

• con-3
wÿodl_abÿ  KS  674  

• con-1p
weÿdlÿ_aczbÿ -ʃmÿ  KL  871  

• part-pass-N
veczon  KL  238  
wedzon  P  583  856  PY  33  GN  31  

• part-pass-No
wyedzono  KSP  899  
wÿedzono  KS  899  899  
wẏedzono  PY  550  

• part-pass-Np
vedzoni  GN  75  
wedzoni  P  118  120  204  

• part-pass-Ap
wedzoni  KS  245  

• pass-con-3o
wedzono_abẏ  P  1064