Indeks

więcierz (2)

• Ap
wączerze  P  1331  
wyączerze  KS  1386