Indeks

więcej (75)


vaczey  P  1324  
vancze  KS  1070  
vanczei  PY  346  
vanczey  P  752  PY  264  KSP  703  
vanczeyg  KL  412  
vanczeÿ  PY  329  KL  434  504  
vąceÿ  KS  1206  
vyanczey  GN  259  
vyączey  KSP  1206  
wacey  P  1073  
waceÿ  P  978  
waczey  P  1185  
waczeẏ  P  1183  
wancey  P  671  
wancze  PY  467  KS  817  837  995  GN  250  
wanczeg  KS  1229  
wanczey  P  891  911  KSP  837  KL  432  
wanczeÿ  P  657  KS  242  545  1062  1237  KL  391  449  450  
wanczeÿ,  KS  338  
wanczeẏ  P  913  KS  1237  
wandzey  P  449  
wâce  KL  323  
wâceÿ  P  937  
wânczeÿ  KS  545  
wąceÿ  P  967  992  1076  
wączey  GN  120  
wączeÿ  KS  703  
wøczeÿ  PY  300  KN  317  
wencze  P  878  KS  605  
wenczey  KSP  605  
wenczeÿ  KS  597  
wethʃzeÿ  KL  895  
wonczey  KS  171  
wyaczey  P  1388  
wyanczey  P  1457  PY  612  717  869  GN  265  
[wyanczey]  PY  1098  
wyanczeÿ  PY  868  1098  
wyanczeẏ  KL  717  
wyączey  PY  808  
wyøcze%  PY  807  
wÿancze  KS  1002  1120  
wÿanczeÿ  KL  905  
[wÿanczeÿ]  KL  944  
wÿącze  KS  1171  
wẏanczey  GN  259  
wẏøczey  PY  798