Indeks

wściągnąć (54)

• inf
wʃczagnacz  P  1057  
[wʃczagnacz]  KL  864  
wʃczagnącz  P  1301  
wʃczangnøcz  GN  193  193  193  
wʃczągnącz  P  999  
[wʃczągnącz]  KS  1073  
wʃczøgnøcz  PY  1025  
wʃczøngnøcz  PY  379  
wʃczyangnøcz  PY  608  
wʃczyøgnøcz  PY  755  
[wʃzczagnącz]  PY  1239  
wʃzczøgnacz  PY  307  
wʃzczøgnøcz_ʃzø  KN  318  

• pt-1
fʃczagnyal -m  PY  1258  
fʃczagnyąl -m  PY  1258  
wʃczagnąl -m  KN  339  
wʃczangnąl -m  KS  1134  
wʃczyøgnøl -m  PY  867  
wʃzczagnal -m  PY  1188  1188  

• pt-3
fʃzczagnÿal  PY  1256  
fʃzczagnẏąl  PY  1256  
[ʃ]wʃczągnąl  GN  273  
vʃzczÿagnal  KL  1050  
[vʃzczÿagnal]  KL  1050  
wʃczagnal  KL  923  
wʃczągnal  KSP  900  KL  951  
wʃczągnąl  KS  900  948  1349  GN  273  
wʃczøgnøl  P  267  KL  664  
wʃczyangnøl  PY  622  
wʃczyøgnøl  PY  856  856  867  GN  294  
wʃczÿøgnøl  PY  927  
wʃczÿognøl  PY  927  
wʃczẏognøl  PY  745  
wʃzagnal  PY  1239  
wʃzczøgnal  PY  1135  
wʃzczyangnøl  PY  614  

• pt-3f
wʃczyognøla  KL  712  

• pt-1p
wʃczøgnøli -ʃnÿ  PY  547  

• pt-3p
wʃczøgnøli  PY  310  310  310  
wʃczѻgnѻlÿ.  KS  599  

• ppt-1
wʃczyøgnøl_bil -m  PY  928