Indeks

wójtostwo (3)

• A
woytowʃtwo  P  1180  
woÿtowʃtwo  GN  127  

• L
woytowʃtwe  KL  203