Indeks

uroczysko (2)

• A
vrocziʃko  P  396  

• Ap
vrocziʃka  KS  217