Indeks

upłacać (2)

• pt-3
vplaczal_ÿeʃt  KS  1204  
wplaczal_yeʃt  KS  1204