Indeks

ujednanie (10)

• G
vgednana,  P  279  
vẏednana  P  15  

• A
[w gednanÿ]  PY  54  
wgednanÿ  PY  54  

• I
vgednamyn  PY  161  
wgednanym  PY  160  

• L
vgednanv.  KS  882  
vÿednanu  KS  553  
wgednanu  KS  318  KL  151