Indeks

uczynić (397)

• inf
vczinicz  P  194  432  PY  176  1138  KS  994  KN  164  KL  319  639  
[vczinicz]  PY  989  
{vczinicz}  P  126  126  
vczynicz  PY  569  988  
vczÿnÿcz.  P  1577  
yczinẏcz[a]  P  1378  

• pt-1
vcinil -ʃm  PY  66  
vczinil_eʃm  P  319  
vczinil_gem  PY  219  
vczinil_ÿeʃm  KS  1009  
vczinil -m  P  367  367  PY  151  419  913  KS  1222  GN  231  
vczinil -ʃ  KS  28  
vczinil -ʃm  KS  140  140  
vczinẏl -m  P  1482  
vczynil -m  P  1401  PY  608  
vczÿnil -ʃm  KS  992  
wczinil -m  PY  423  
wczÿnil -ʃ  KS  986  
wczÿnÿl -m  KS  1434  

• pt-1f
vczinila -ʃm  KSP  880  
vczinẏla -m  P  1602  
vczynila_ʃm  KSP  964  
vczÿnila -ʃm  KS  880  
wczÿnÿla -ʃm  KS  964  
wczẏnyla -m  P  1618  

• pt-3
huczinil  P  98  
ucinil  KL  77  
[uczil]  P  543  
uczinil  P  17  543  576  647  652  712  PY  1110  KS  375  405  421  501  KL  201  286  GN  241  
vcinil  KN  17  KL  10  10  16  16  46  47  47  51  51  62  62  86  86  91  116  116  125  125  126  131  131  139  139  160  204  204  219  219  220  220  226  226  GN  149  158  
vcynẏl  P  1178  
vczil  KN  113  
[vczil]  KN  176  
vczil.  P  200  
vczinil  P  41  48  90  126  130  140  144  145  146  196  239  332  439  440  622  709  783  808  820  820  867  868  895  1560  KL  46  233  241  241  252  252  268  268  273  277  277  285  324  324  345  345  346  406  406  422  425  425  432  432  433  433  433  433  496  518  839  1067  PY  18  18  28  32  32  49  114  117  269  356  356  467  572  572  662  667  741  741  1078  1109  1109  1110  GN  37  49  49  70  70  77  77  110  111  113  193  193  235  244  245  KS  237  237  269  272  534  590  799  833  1023  1121  1182  1198  1276  KSP  1000  1014  KN  13  13  17  76  88  112  120  120  127  143  144  175  175  182  182  190  195  209  232  241  285  
vczi<nil>  P  40  
[vczinil]  P  200  236  PY  667  
{vczinil}  KL  443  
vczinil ÿeʃt  KS  517  
vczinil,  P  145  KL  724  
vczinil.  P  537  709  726  783  PY  261  420  
vczinil_geʃt  P  1475  
vczinil_ieʃt  KL  468  
vczinyl  KL  558  980  
vczinÿl  KL  974  979  
vczinÿl_geʃt  P  1575  
vczinÿl_yeʃt  KL  977  977  
vczinÿl[y]  KS  677  
[vcznil]  KL  268  
vczyil  KS  5  25  
vczynil  P  236  980  1379  PY  606  608  644  644  667  KS  5  269  KN  206  224  KL  798  909  1034  
{vczynil}  KL  752  
vczynyl  KS  120  1352  
vczynÿl  KL  591  599  
{[vczÿl]}  KL  1019  
vczÿnil  KS  798  799  1000  KL  839  839  1019  1019  1030  1030  1031  1031  1066  1066  1066  
vczÿ<nil>  KN  38  
{vczÿnil}  KL  1019  1026  
vczÿnil.  KS  732  
vczÿnil_geʃt  KL  1019  
vczÿnÿl  KL  599  
[vczẏnil]  GN  224  
viczinil  PY  435  
wcinil  KL  107  
wczinil  P  219  338  360  374  KL  232  232  341  341  PY  60  GN  69  KS  212  212  799  KSP  833  KN  20  232  234  
{wczinil}  KL  443  
wczinil_yeʃt  KN  340  
wczinil_ẏeʃt  KN  400  
wczinil[i]  KS  236  
wczinÿl_ÿeʃt  KSP  732  
wczynik  KL  814  
wczynil  KN  207  KL  792  792  799  809  842  
wczynil_yeʃt  P  943  
wczẏnil  P  1633  KL  809  
wczẏnil.  P  1006  
wczẏnil_yeʃt  KN  400  

• pt-3f
uczinila  KS  65  
vcinila  KL  129  129  
vczinila  P  129  1377  PY  54  188  188  KS  147  GN  125  340  
[vczinila]  KL  531  
vczÿnila  KL  531  
wczinila  KS  878  

• pt-1p
uczinil -ʃmẏ  KL  700  
vczinili -ʃmy  KS  1014  
vczinily -<ʃz>*mi  P  196  

• pt-3p
ucinili  GN  177  
vczinili  P  1625  PY  871  KL  439  439  GN  254  
vczinilÿ  KN  145  
vczinyly  P  1248  
vczinÿli  KL  439  439  
vczinÿly  KL  439  439  
vczynili  PY  661  
vczẏnily  P  1130  
wczÿnilẏ_ʃʃą  KL  865  

• con-1
vczÿnil_abych  KS  992  
vczÿnil_bich  KS  886  
wczÿnil_bich  KS  887  

• con-1a
[vcinila]_[bich]  KL  202  

• con-2
vczinil_abẏ  KL  195  

• con-3
vczinil_aczbi  KL  346  
vczinil_by  KL  496  
vczinil_bÿ  KL  689  
vczinil_bẏ  KL  687  
vczinl_abi  PY  995  
[vczynil]_bi  KL  1019  
wczinil_bi  KN  340  
wczynil_aczbẏ  KL  799  
wczynil_by  P  996  
wczy<nil>_by  KL  752  

• con-3a
vczynila_bi  KL  646  

• con-1p
vczinili_bichom  KL  700  

• part-act
ucziniw  P  2  
vczinifʃzi  P  102  137  
vczinifzi  P  112  
vcziniw  KN  429  
vcziniwʃzi  P  564  898  
vczÿnÿw  PY  1048  
vczẏnÿwʃzẏ  P  838  

• part-pass-Na
wczynona  P  995  

• part-pass-No
vczinønø  KN  183  
vczinono  PY  247  
vczynyno  KL  1067  
vczÿnono  KL  610  
[vczÿnÿono]  KN  471  
wczynono  PY  466