Indeks

uciądzać (40)

• inf
vczandzacz  P  1494  1494  KS  98  
wczyandzacz  P  1504  

• pt-1
vczandzal -m  KSP  1024  1040  
vczandzal -ʃm  P  284  
vcządzal -m  KS  1024  1024  1039  1039  1040  1128  1156  
wcządzal -m  KSP  1040  
wdzandzal -m  KS  1442  
wdząndzal -m  KS  1442  

• pt-1f
w[dzą]{czą}ndzala -m  KS  1324  
w[dz]czâdzala -m  KS  1324  

• pt-3
vczandzal  KS  33  
vcządzal  KS  821  832  832  877  1142  1142  1154  
vczѻczal  PY  262  
vczѻdzal  PY  262  
vczÿødzal  PY  771  
vczẏødzal  PY  771  
wcządzal  KS  877  
wczødzal  KL  803  

• pt-3f
vczandzala  KS  1242  1242  

• pt-3p
vcządzali  KSP  997  
vcządzalẏ  KS  997  
wczandzaly  KSP  997  KS  1242  
wcządzalẏ  KS  997