Indeks

trzysta (13)

• N
trziʃta  P  831  894  
trzÿ ʃta  KS  1422  
trzÿʃta  KS  1107  

• G
trzechʃed  KS  1479  
trzy ʃeth  PY  576  

• A
trzi zayʃta  P  691  
trziʃta  P  691  
trzyʃta  KS  1479  
trzÿʃʃta  PY  487  
trzÿʃta  KS  1041  
trzẏʃta  KS  1165  

• L
trziʃta  P  893