Indeks

trojenaście (2)

• G
Troyenaʃcze  P  920  
troyganaczʃe  P  1002