Indeks

towarzysz (15)

• D
thouarziʃʃeui  P  254  
towarziʃchewi  P  1359  

• A
towarziʃa  KL  212  
towarzÿʃʃa  KS  948  
twarziʃza  KS  354  

• I
towarziʃʃem  KL  352  
towarzÿʃʃem  KS  1187  

• Np
towarziʃʃe  KS  1004  

• Gp
towarziʃzow  KL  307  
towarzÿʃʃew  KS  1342  

• Dp
thowarziʃʃzem  KS  191  
tovarziʃʃom  PY  209  
towarzis<zom>  P  147  
towarziʃʃewo  PY  277  
towarziʃzom  P  147