Indeks

szkodzić (14)

• 3
ʃcodzi  KN  26  
ʃczodi  KL  31  
ʃczodz  KL  119  
ʃczodzi  KL  7  205  
ʃkodzi  KN  226  
ʃkodzẏ  KL  871  
ʃzchcodzÿ  KN  266  
ʃzcodzÿ  KN  243  

• inf
ʃzcodzicz  KS  264  

• pt-3
ʃcodzÿl  KS  1345  

• pt-3p
{ʃʃkodzÿlÿ}  KS  1064  

• con-3o
ʃczodzilo_bi  KL  34  
ʃkodzilo_bi  KN  295