Indeks

szesnaście (58)

• N
{Scheʃcznaczcze}  P  1646  
ʃcheʃzecznaÿʃcze  KS  1257  
ʃecznacze  P  1062  
ʃeʃcznadze  KS  520  
ʃeʃzcznacze  KL  900  
ʃexcznancze  P  1552  
ʃʃeʃcznacze  KSP  878  
ʃzecznacze  KS  878  
ʃzeʃcznaʃcze  P  1573  
ʃzeʃzdnadze  KL  1054  
ʃzeʃznaczÿe  KL  1049  
ʃzÿecznaczcze  KL  1071  

• G
ʃcheʃczinaʃcze  KL  995  
Szeʃchczynacze  P  1205  
ʃeʃczinaʃcze  KL  151  
ʃeʃczynyaʃcze  PY  1255  
ʃeʃzczẏnaʃzcze  PY  1097  
ʃzeʃcinatcze  KL  377  
ʃzeʃczinacze  P  667  
ʃzeʃczinaʃcze  P  1573  
ʃzeʃczinatcze  KL  429  
ʃzeʃczynaʃcze  PY  588  
ʃzeʃzczinancze  KL  365  
ʃzyeʃzczynacze  KL  554  

• A
Seʃtnace  P  731  
ʃecznacze  P  382  
ʃeʃcinacze  P  729  
ʃeʃcznaʃcze  P  967  KS  716  KSP  716  
ʃeʃzcznaʃcze  P  957  
ʃʃeʃcznacze  KS  935  KSP  935  
ʃzecnaʃcze  KL  91  
ʃzecznacze  P  798  KL  5  1017  
ʃzecznadcze  KL  407  
ʃzecznaʃzcze  P  127  
ʃzeʃcÿnaczʃe  P  977  
ʃzeʃcznacze  PY  17  KSP  757  KN  269  
ʃzeʃcznaʃcze  P  351  KS  757  
ʃzeʃzczinacze  PY  1135  
ʃzeʃzcznadzcze  KS  294  
ʃzyeʃcznadcze  KL  562  562  

• I
Szeczynacze  KSP  955  
ʃeʃcząnadze  KS  599  
ʃeʃczønaøcze  KSP  599  
{Szeʃczÿnacze}  KS  955  
ʃzeʃczanacze  P  1482  
<ʃze>ʃczenaʃcze  KL  147  
ʃzeʃzczẏnaczcze  KL  614  

• L
{ʃzeʃczynaʃcze}  KL  733  
ʃzeʃzczinaczcze  KS  301