Indeks

sześcioronaście (4)

• G
ʃeʃczoranacze  KL  931  
ʃeʃczoranâcze  KL  932  
ʃeʃczoronâthcze  KL  933  

• A
ʃzeʃczoronaʃcze  P  197