Indeks

sześćdziesiąt (61)

• N
Seʃczdzeʃzant  KS  717  
ʃcheczdzeʃchąth  P  1017  
ʃeʃczdzeʃanth  PY  521  
ʃeʃczdzeʃzant  KSP  717  
ʃexczdzeʃøcz  PY  361  
ʃzeczdzeʃząnt  P  1012  
ʃzeʃczdzeʃzanth  P  693  
ʃzeʃdzeʃand  P  1381  
zeʃczdzeʃzath  PY  1151  

• G
ʃeʃcidzye<...>  GN  322  
Szeʃczidzezath  P  1255  
szeʃczydzeʃanth  P  1421  
ʃeʃczÿ dzeʃʃâth  KL  887  
ʃyeʃcigzechʃanth  P  1548  
ʃyeʃczydzeʃanth  P  1419  
ʃzesʃzẏdzeʃzand  KS  1334  
ʃzeʃczidzeʃand  KL  121  
ʃzeʃczidzeʃzanth  PY  952  
ʃzeʃczy dzeʃząnt  P  1011  
ʃzeʃczydzeʃzyanth  PY  744  
ʃzeʃczÿ Dzeʃʃand  KS  890  
ʃzeʃczÿdzeʃʃand  KS  889  
ʃzeʃczÿdzÿeʃzanth  PY  1012  
ʃzeʃzczẏdzeʃzyanth  KL  693  

• A
ʃcheczdzeʃyanth  P  1504  
ʃcheczdzezanth  P  1204  
ʃczedzeʃzøt  KN  333  
ʃczeʃczdzeʃʃanth  PY  460  
ʃecz dzenʃand  KS  1256  
ʃeczdzeʃąt  P  1114  
ʃeczdzeʃød  KL  192  
ʃeʃcz dzeʃzanth  P  853  
szeʃcz dzeʃzanti  P  616  
ʃeʃczdzeʃant  P  349  KS  495  
ʃeʃczdzeʃanth  PY  485  
ʃeʃczdzeʃath  KL  861  
ʃeʃczdzeʃzant  KS  490  
ʃeʃczdzeʃzanth  KS  548  
ʃeʃczdzeʃzanth.  KS  671  
ʃzeczdzeʃant  KL  424  
ʃzeczdzeʃzant  KS  410  
ʃze[cz]{ʃcz}dzezand  KS  1287  
ʃzeczʃdzeʃzanth  GN  215  
ʃzeʃczdzeʃand  KL  1000  
ʃzeʃczdzeʃâth  KL  860  
ʃzeʃczdzeʃʃanth  PY  1090  
ʃzeʃczdzeʃʃâth  KL  862  
ʃzeʃczdzeʃʃønth  KL  512  
ʃzeʃczdzeʃzand  KS  1394  
ʃzeʃczdzeʃzanth  PY  392  702  951  
ʃzeʃczdzeʃząd  KS  788  
ʃzeʃczdzeʃzyanth  PY  722  
ʃzeʃʃczdzeʃʃzanth  KL  611  
{ʃzeʃzczdzeʃzanth}  KS  229  
ʃzeʃzcz[y]dzeʃʃand  KS  1163  
ʃzeʃzdzeʃant  P  93  

• L
ʃzeczydzeʃʃzanth  P  695  
ʃzeʃczÿdzeʃzyanth  PY  654